Đừng đợi đến khi tốt nghiệp đại học (Biểu ghi số 1676)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00312nam a2200109 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20160531164813.0
110 ## - Mục từ chính -- Tên tập thể
Tên của tập thể hay tên của pháp nhân được dùng như mục từ Alpha Books
245 0# - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Đừng đợi đến khi tốt nghiệp đại học
Thông tin trách nhiệm Alpha Books
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hà Nội :
Tên nhà xuất bản, phát hành Lao động - Xã hội,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2014
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 191tr.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kỹ năng sống
ĐKCB
Không cho mượn Thư viện sở hữu Cập nhật lần cuối Ngày bổ sung Loại khỏi lưu thông Đăng ký cá biệt Trạng thái mất tài liệu Thư viện hiện tại Kiểu tài liệu Nguồn phân loại Ngày áp dụng giá thay thế Trạng thái hư hỏng
Sẵn sàngKhoa thông tin thư viện_KHXHNV2016-05-312016-05-31Sẵn sàngVV-1010Sẵn sàngKhoa thông tin thư viện_KHXHNVSách 2016-05-31Sẵn sàng

Phát triển bởi D&L