Thư viện Khoa Thông tin - Thư viện

Thông tin liên hệ

[Published date: 09/12/2019]
© KHOA THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Tầng 4, Nhà A, Trường ĐHKHXH&NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (04) 38583903. Fax: (04) 38583903. Thư điện tử: flis@vnu.edu.vn

Events

Newbooks