Thư viện Khoa Thông tin - Thư viện

Đọc tại chỗ

[Published date: 10/05/2015]

Đọc tại chỗ

Chính sách

- Dịch vụ dành cho tất cả các đối tượng có nhu cầu sử dụng tài liệu ở các không gian tại thư viện

- Số lượng tài liệu mỗi lần lấy ra tối đa là 5 tài liệu

- Trước khi mang ra khỏi kho bạn đọc làm thủ tục mượn tại quầy phục vụ tầng 1 và sau khi đọc xong bạn đọc mang tài liệu lại quầy phục vụ tầng 1 để làm thủ tục trả