Thư viện Khoa Thông tin - Thư viện

Tư vấn hỗ trợ thông tin

[Published date: 09/10/2019]

Tư vấn, hỗ trợ thông tin

* Tư vấn

Thư viện sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn đọc về kiến thức tổng quát, giáo trình, tài liệu tham khảo và các thắc mắc khác liên quan đến thư viện

* Hỗ trợ, cung cấp thông tin

- Cung cấp tài khoản có phí/miễn phí của Khoa và Trung tâm Thông tin – Thư viện (LIC) để truy cập, sử dụng các cơ sở dữ liệu

- Cung cấp danh mục bài báo, sách theo các chủ đề

* Hướng dẫn bạn đọc

- Hướng dẫn bạn đọc tra cứu và tìm kiếm, khai thác các nguồn tài nguyên có tại Thư viện Khoa, tại LIC và những nguồn thông tin trên các cơ sở dữ liệu khác

- Hướng dẫn, hỗ trọ bạn đọc xác định đúng nguồn thông tin phù hợp với nhu cầu của bạn đọc và biết cách đánh giá, chọn lọc thông tin

- Hướng dẫn bạn đọc giải quyết các thủ tục hành chính như mất thẻ sinh viên, tạo tài khoản cho cán bộ giảng viên, thủ tục phạt với các trường hợp vi phạm chính sách mượn trả tài liệu

* Phương thức phục vụ

- Liên hệ trực tiếp tài quầy thư thư

- Gửi tin nhắn trên fanpage thư viện/gọi điện/email