Dịch vụ


Muợn trả tài liệu

Là dịch vụ dành cho sinh viên và cán bộ giảng viên trong Khoa. Bạn đọc có nhu cầu mượn tài liệu cần trình thẻ thư viện và làm thủ tục cần thiết theo quy định của Phòng Tư liệu Khoa ! Mỗi bạn đọc được mượn không quá quyển/ lần và khống quá 2 tuần/1 quyển.

In sao, photo tài liệu

Để tạo thuận lợi cho bạn đọc là học viên cao học, nghiên cứu sinh, các nhà nghiên cứu, đồng thời bảo quản tài liệu được tốt hơn, Phòng Tư liệu cung cấp dịch vụ photocopy các loại tài liệu xám, mức phí 200vnd/trang

Cung cấp tài liệu số

Liên hệ: Cô Đào Thị Uyên ( Phòng 409 nhà A Khoa Thông tin - thư viện , Trường Đại học Khoa học xã hội $ nhân văn )

SĐT : 0977 089 516, Email: uyensinh@gmail.com

Dịch vụ đọc tại chỗ

 Phục vụ Đọc tại chỗ là một trong những dịch vụ cơ bản nhất của phòng Tư liệu, Khoa Thông tin – Thư viện. Thư viện phục vụ tài liệu cho đối tượng là sinh viên, học viên, cán bộ của khoa cũng như cán bộ trong trường. Với số lượng tài liệu đa dạng, bạn đọc có thể dễ dàng tìm kiếm tài liệu mà mình mong muốn. Sau khi tìm được tài liệu, bạn đọc mang ra bàn đọc và cất tài liệu lại đúng vị trí khi đã đọc xong.

Sự kiện

Tài liệu mới nhất

Tổng lượt truy cập

Phát triển bởi D&L