Nội quy


Nội quy 01

Toàn thể người học (học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh) và cán bộ, giảng viên của  Khoa Thông tin – Thư viện đều được sử dụng  các sản phẩm dịch vụ tại các phòng Tư liệu Khoa.

Nội quy 02

 Không cho người khác mượn thẻ và không sử dụng thẻ của người khác; Khi bị mất thẻ phải báo ngay cho phòng Chính trị công tác sinh viên để được cấp lại. Chủ thẻ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để người khác sử dụng thẻ của mình mượn tài liệu.

Nội quy 03

Xuất trình thẻ tại quầy thủ thư; Bạn đọc không có thẻ cần xuất trình Giấy giới thiệu của cơ quan và Chứng minh thư nhân dân.

Nội quy 04

Trang phục nghiêm túc; giữ gìn vệ sinh, không mang theo đồ ăn uống; giữ trật tự và tuyệt đối không hút thuốc, không sử dụng các vật dễ cháy nổ trong khu vực thư viện. 

Nội quy 05

Bạn đọc tìm hiểu các nội dung hướng dẫn sử dụng thư viện tại phòng Tư liệu, tra cứu và tìm tài liệu theo bảng chỉ dẫn; không tráo đổi vị trí tài liệu; được lấy không quá 03 cuốn sách hoặc 1 loại báo/tạp chí cho 1 lần sử dụng. Đọc xong, để sách vào nơi quy định, để báo/tạp chí lên giá.

Nội quy 06

Tuyệt đối không mang tài liệu ra khỏi phòng đọc khi chưa được phép của cán bộ thư viện. Nếu có nhu cầu mượn tài liệu về, bạn đọc làm thủ tục mượn tại quầy thủ thư.

Sự kiện

Tài liệu mới nhất

Tổng lượt truy cập

Phát triển bởi D&L