Sản phẩm


Tài liệu trắng

trên 2000 bản tài liệu giấy ở trong kho, gồm :

Tài liệu tham khảo

Sách giáo khoa, giáo trình

Sách khổ vừa >1000 cuốn

Sách khổ lớn > 300 cuốn

Sách thực hành > 500 cuốn

Tài liệu số

Có trên 400 đĩa CD, đó là bản CD chứa các tài liệu về luận văn, khóa luận đã được số hóa lưu trong phần mềm Dspace

Tài liệu xám

Hiện tại, phòng tư liệu khoa Thông tin - thư viện có khoảng trên 3.000 tài liệu xám gồm Luận văn, khóa luận, niên luận, báo cáo khoa học, sách chuyên ngành....

Luận văn 336 tài liệu

Khóa luận 1452 tài liệu

Niên luận 866 tài liệu

Báo cáo nghiên cứu khoa học 798 tài liệu

Sự kiện

Tài liệu mới nhất

Tổng lượt truy cập

Phát triển bởi D&L